top

Hosting:


Serdecznie dziękujemy firmie CLAN
za udostępnienie miejsca na serwerze
dla naszej strony internetowejSiedziba:
44-100 Gliwice; ul. Zwycięstwa 34 of./GOIN/ - bez barier architektonicznych
Czynne od: poniedziałku do piątku od 11.00 do 18.30
Tel. /0 prefix 32/ 332 - 44 - 41
Zdjęcia naszej siedziby można zobaczyć na stronie www.goin.gliwice.pl

Adres do korespondencji:
44-100 Gliwice; ul. Młodych Patriotów 30/3
Tel/fax /0 prefix 32/ 232 - 06 - 42
e-mail:sonata@clan.pl
internet: www.sonata.clan.pl

Krajowy Rejestr Sądowy - Rejestr Stowarzyszeń:
Dział "A" rej.St.3452
NIP 631 17 11 083
Regon : 272445731

Konto bankowe:
PKO BP S.A. II Oddział Gliwice
Rachunek WSPÓLNY CEL
nr 77 10202401 0000020201455823

     Strona istnieje od sierpnia 2000 roku.
     Jesteś naszym Liczniki internetowe gościem od początku 2006 roku.

Prototypowe i seryjne auta PRLu - Strona poœwięcona powojennej polskiej motoryzacji