EUROPEAN UNION DELEGATION OF THE EUROPEAN COMMISSION IN POLAND UNIA EUROPEJSKA PRZEDSTAWICIELSTWO KOMISJI EUROPEJSKIEJ W POLSCE
Warsaw, 17 December 2002
DG/SK/5771/2002
To:
Pani Janina Stosik - Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół „SON” w Gliwicach

From:

Dorota Górska i Sylwia Kornak
Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Subject:

Access 1999 - raport końcowy i płatność końcowa
Contract nember - ZZ991402-26
Projekt „Utworzenie Centrum Wolontariatu dla osób niepełnosprawnych i starych - program pilotażowy”.
Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej zatwierdziło Państwa raport z wdrażania projektu w ramach programu Access 1999.

...

Korzystając z tej przyjemnej okazji chcemy bardzo podziękować za współpracę w ramach projektu. Dzięki współpracy z Państwem oraz obserwacji realizowanych projektów, poznałyśmy wiele nowatorskich rozwiązań problemów społecznych oraz pomysłów na realizacje ciekawych inicjatyw lokalnych. Nasza wiedza w dziedzinach nierzadko do tej pory nam obcych, takich jak ekologia czy specjalistyczna edukacja/pomoc osób/om niepełnosprawnych, jak i wiele, wiele innych znacznie się poszerzyła.

Dziękujemy Państwu także za cierpliwość i współpracę we wprowadzaniu w życie czasem trudnych i skomplikowanych zapisów umowy oraz informowanie nas na bieżąco o pojawiających się trudnościach, co w wielu wypadkach przyczyniło się do znalezienia wspólnych rozwiązań dla dobra i korzyści wszystkich beneficjentów programu. Współpraca z Państwem była dla nas cennym doświadczeniem, które mamy nadzieję, zaowocuje w przyszłości lepszym zarządzaniem programami grantowymi Przedstawicielstwa KE. Mamy też nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości spotkać się przy realizacji kolejnych projektów.

A na koniec z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu pomyślności, wytrwałości w realizowanych zadaniach oraz radości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Serdecznie pozdrawiamy

Dorota Górska Sylwia Korlak